Θέμα 3 Γέφυρα Αχελώου - kinetol

Το κίνημα Αιτωλοακαρνάνων είναι μια Εθελοντική Μη Κερδοσκοπική Κίνηση Πολιτών, ανοιχτή σε όλους τους Αιτωλ/νες, χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις, δεν εξαρτάται από κανέναν κομματικό, κυβερνητικό, κρατικό ή άλλο φορέα, δεν χρηματοδοτείται κρυφά ή φανερά από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής.
Το κίνημά μας έχει στόχο να γίνει μια δεξαμενή σκέψεων, προβληματισμών και ιδεών, για την ανάπτυξη του νομού καθώς και μοχλός πίεσης, προς όλους τους θεσμικούς φορείς, για την επίλυση των προβλημάτων και την υλοποίηση των θέσεων και των προτάσεων μας.
Ενεργοί Πολίτες Αιτωλ/νίας
Κίνημα Αιτωλοακαρνάνων
Μας ενώνουν πολλά! Δε μας χωρίζει τίποτα!
Θέματα που καίνε!
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θέμα 3 Γέφυρα Αχελώου

ΓΕΦΥΡΑ ΑΧΕΛΩΟΥ
Η Γέφυρα του Αχελώου, φαντάζει σήμερα ένα απαρχαιωμένο κουφάρι, αφού από το 1960 μέχρι και σήμερα ελάχιστα έχουν γίνει για τη συντήρησή της. Θα μπορούσε να είναι πόλος έλξης τουριστών, αλλά σήμερα μετά δυσκολίας είναι τόπος διέλευσης. Οι οδηγοί δικαίως ταλαιπωρούνται και διαμαρτύρονται για δεκάδες λακκούβες στο οδόστρωμα. Ειδικά τις νυχτερινές ώρες, η ορατότητα είναι κακή και ανά πάσα στιγμή πηγή ατυχήματος.
Η γέφυρα θέλει ανακατασκευή και σύγχρονο φωτισμό!
Αναδεικνύουμε το πρόβλημα, το υιοθετούμε ως Κίνημα και θα το φέρνουμε σε τακτά χρονικά στη δημοσιότητα, με σκοπό να πιέσουμε προς όλους τους αρμόδιους φορείς να γίνουν τα σχετικά έργα.
Επιστροφή στο περιεχόμενο